Retourformulier

Met dit formulier kunt een bestelling retour melden. Wij zullen na het ontvangen van uw gegevens contact met u opnemen.


Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen: